محمد لینوکس
همه چیز به غیر از لینوکس!
 
 
جستجو
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 343342

روزی بزرگان ایرانی وموبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای  ایران زمین
>> نیایش کند و  ایشان اینگونه فرمود  :
>>خداوندا ، اهورا مزدا ، ای بزرگ آفریننده این  سرزمین بزرگ، سرزمینم ومردمم را
>> از دروغ  و دروغگویی به دور بدار...!
>>پس از اتمام نیایش عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند که چرا این
>> گونه
> نیایش نمودید؟!
>>فرمودند : چه باید می گفتم؟
>>یکی گفت : برای خشکسالی نیایش مینمودید !
>>کوروش بزرگ فرمودند:  برای
> جلو گیری از خشکسالی انبارهای آذوقه وغلات می سازیم...
>>دیگری اینگونه گفت : برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می کردید !
>>پاسخ شنید : قوای نظامی را قوی میسازیم واز مرزها دفاع می کنیم...
>>عده ای دیگر گفتند : برای جلوگیری از سیلهای خروشان نیایش می کردید !
>>پاسخ دادند : نیرو بسیج میکنیم وسدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می سازیم...
>>وهمینگونه پرسیدند وبه همین ترتیب پاسخ شنیدند...
>>تا این که یکی پرسید : شاهنشاها ! منظور شما از این گونه نیایش چه بود؟!
>>کوروش تبسمی نمود واین گونه پاسخ داد  :
>>من برای هر پرسش شما ، پاسخی قانع کننده آوردم ولی اگر روزی یکی از شما نزد من
>> آید
> و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر گردم واقدام نمایم؟!
>>پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند ودروغ را از سرزمینمان دور
>>
> سازیم که هر عمل زشتی صورت گیرد ، اولین دلیل آن دروغ است...

ارسال شده در: شنبه 9 دی‌ماه سال 1391 :: 07:20 :: توسط : محمد لینوکس
آخرین مطالبآرشیو وبلاگ