محمد لینوکس
همه چیز به غیر از لینوکس!
 
 
جستجو
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 343343

مردفقیری بودکه همسرش ازماست کره میساخت واوآنرابه یکی ازبقالی های شهرمیفروخت،آن زن کره هارا بصورت دایره های یک کیلویی میساخت.مردپس ازفروختن کره ها،درمقابل مایحتاج خانه رامیخرید.روزی مردبقال به اندازه کره ها شک کردوتصمیم گرفت آنها راوزن کند هنگامیکه آنهارا وزن کرد، اندازه هرکره900گرم بود،اوازمردفقیرعصبانی شد وروزبعدبه مردففیرگفت:دیگرازتوکره نمیخرم توکره رابعنوان یک کیلو به من میفروختی درحالیکه وزن آن900گرم است مردفقیرناراحت شدوسرش راپایین انداخت وگفت:ماترازویی نداریم بنابراین یک کیلو شکرازشماخریدیم وآن یک کیلو شکرشمارابعنوان وزنه قراردادیم!مردبقال ازشرمندگی نمیدانست چه بگوید!!!یقین داشته باش که: به اندازه خودت برای تواندازه گرفته میشود این یعنی ازهردست بدهی ازهمان دست میگیری...

ارسال شده در: چهارشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1393 :: 18:26 :: توسط : محمد لینوکس
آخرین مطالبآرشیو وبلاگ