محمد لینوکس
همه چیز به غیر از لینوکس!
 
 
جستجو
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 335107

بسم الله الرحمن الرحیم
>
>نقل شده که دو نفر از شیعیان در گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگی رسیدند.
>>>پرسیدند این مجلس متعلّق به  کیست؟
>>>گفتند مجلس درس امام اعظم ابو....... (ازبزرگان اهل سنت)است .
>>>راوی حکایت می گوید رفیق من که اسمش فضل بن حسن بود و مردی متعصّب در مذهب شیعه و در عین حال آدمی بحّاث و با اطلاع از مبانی مذهب بود ، گفت
>>>من می روم و با این مرد مباحثه می کنم و تا او را ملزم و مجاب نکنم از این مکان نمی روم.


>>>گفتم این عالم بزرگی است و از عهدۀبحث با او بر نمی آیی .
>>>گفت من معتقد به مذهب حقم و حق مغلوب نمی شود .
>>>وارد مجلس شدیم و نشستیم و در یک فرصت مناسب، فضل از جا برخاست و گفت
>>>ایها العالم من برادری دارم که رافضی است ( یعنی شیعه است) و من هر چه می خواهم به او بفهمانم که ابوبکر بعد از پیامبر اکرم ، افضل امّت و خلیفۀ به حق بوده قبول نمی کند و می گوید علی بن ابیطالب ، افضل و خلیفۀبه حق است . شما یک دلیل قاطعی به من یاد بدهید که به او بفهمانم و او را به راه راست بیاورم .
>>>ابو...... گفت به برادرت بگو بهترین و روشن ترین دلیل این است که پیامبر اکرم همواره در میدان های جنگ ، آن دو بزرگوار ! ( ابوبکر و عمر) را کنار خود می نشاند و علی را مقابل نیزه و شمشیر دشمن می فرستاد و این نشان می دهد که آن دو نفر ، محبوب پیامبر بوده اند و چون آن حضرت می خواسته که آن ها بعد از خودش جانشین باشند آنها را حفظ می کرد و چون علی را دوست نمی داشت طردش می کرد و به میدان می فرستاد تا کشته شود و این بهترین دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر است !
>>>فضل گفت بله من این را به برادرم می گویم ولی او از قرآن به من جواب می دهد که خداوند فرموده است: « خداوند ، مجاهدین را بر قاعدین و نشستگان برتری داده و اجری بزرگ برای آنان آماده است» و به حکم این آیه ، علی چون مجاهد بوده افضل از ابوبکر وعمراست که قاعد بوده اند .
>>>ابو...... گفت به او بگو از این بهتر می خواهی که ابوبکر و عمر قبرشان کنار قبر پیامبر و چسبیده به قبر آن حضرت است در حالی که قبر علی از قبر پیامبر دور افتاده و در عراق است .
>>>فضل گفت بله این را هم به برادرم می گویم امّا او می گوید آن ها غاصبانه در کنار پیامبر اکرم دفن شده اند برای این که خداوند فرموده است « ای مؤمنان بدون اذن و اجازۀپیامبر ، داخل خانه اش نشوید...»  و می دانیم که رسول اکرم در خانۀخودش دفن شده و آن دو نفر بدون اذن در خانۀآن حضرت دفن شده اند و محل دفن ایشان غصبی است .
>>>ابو..... که از این گفتگو سخت ناراحت شده بود تأمّلی کرد و سپس با لحنی تند گفت به این برادر خبیثت بگو آنها غاصبانه در خانة پیامبر دفن نشده اند بلکه عایشه و حفصه که دختران آن دو بزرگوار و همسران پیامبر بودند و ازپیامبر مهریه طلبکار بودند، پدرانشان را در مهریة خودشان دفن کردند .
>>>فضل گفت بله من این مطلب را هم به برادرم گفته ام ولی او باز آیه ای برای من می خواند و می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله به همسرانش بدهکار نبوده برای اینکه خداوند فرموده است « ای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم» طبق این آیه ، پیامبر اکرم مهریۀزن هایش را داده بود و وقتی که از دنیا رفت به زن هایش بدهکار نبوده است .
>>>ابوحنیفه اندکی تأمّل کرد و گفت به این برادرت بگو درست است که همسران پیامبر، مهریّه طلبکار نبوده اند اما سهم الارث که از ماتَرَک پیامبر داشته اند و ماتَرَک  (یعنی آنچه پیامبر اکرم بعد از مرگش از خود باقی گذاشته ) نیز همین خانه اش بوده و شرعاً سهمی هم از آن خانه به همسرانش می رسد و چون عایشه و حفصه وارث پیامبر بوده اند پدرانشان را در سهم الارث خودشان دفن کرده اند و بنابراین غصبی در کار نبوده است .
>>>فضل گفت بله من این را هم به برادرم گفته ام ولی او می گوید شما آقایان سنّی ها مگرنمی گویید که پیامبر ارث نمی گذارد و خودتان حدیث نقل می کنید
>>>که پیامبر اکرم فرموده است « ما پیامبران اصلاً ارث نمی گذاریم و هر چه از ما باقی مانده صدقه است» پس طبق گفتة خودتان عایشه و حفصه سهم الارث نداشته‌اند . به همان دلیلی که شما حضرت فاطمه را از فدک محروم کردید و گفتید پیامبر ارث نمی گذارد آن دو همسر نیز نباید ارث ببرند . آیا دختر از پدر ارث نمی برد اما همسر از شوهر ارث می برد ؟!
>>>حالا بر فرض بپذیریم که آنها سهم الارث داشته اند ، مگر نه این است که میّت اگر فرزند داشته باشد ، سهم الارث زوجه اش یک هشتم ماتَرَک می شود ،
>>>در این جا تمام ماتَرَک پیامبر اکرم یک حجره (اتاق) بوده که وقتی آن
>>>تقسیم بر هشت شود یک قسمت از آن هشت قسمت تقسیم می شود میان همسران پیامبر اکرم که نُه نفر بوده اند و در نتیجه سهم هر یک از عایشه و حفصه به قدر یک وجب هم نمی شود، پس چگونه آن دو هیکل بزرگ در یک وجب زمین جا شده اند ؟!
>>>سخن که به اینجا رسید ابو...... حسابی از کوره در رفت و با لحنی خشم آلود فریاد کشید این مرد را بیرون کنید این خودش رافضی است و اصلاً برادر هم ندارد !
>>>
>>

ارسال شده در: چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1391 :: 07:16 :: توسط : محمد لینوکس
آخرین مطالبآرشیو وبلاگ